I CAN -kouluprojekti

Mitä on sosioemotionaalinen oppiminen?

SEL on prososiaalinen prosessi

Empatiataidot

Miten empatiataitoja voi opettaa?

Sosiaaliset ja emotionaaliset perustarpeet

Traumainformatiivinen toimintakulttuuri


Tunnelukutaito

Mitä tunteet ovat?

Tunteet auttavat saamaan yhteyden toiseen ihmiseen

Tunteita voi säädellä

Tehotyökalu tunteiden säätelyyn: hengitys