Mitä aivoissa tapahtuu murrosiässä?


Murrosikä on korkeamman tason aivoprosessien treenaamista ja etuotsalohkon "viimeistelyä" aikuismaiseen ajatteluun.

Murrosiän myötä nuoret alkavat yhä enemmän miettiä, mihin he haluavat keskittyä ja mitkä ovat heidän vahvuutensa. Lahjakkuus  ja taitavuus alkavat näkyä aiempaa selkeämmin murrosiässä tai pian sen jälkeen. "Keskiverroksi" tai "heikoksi" leimattu oppilas saattaa alkaa yllättäen loistaa jollakin luovuuden tai älykkyyden osa-alueella. Hänestä voi nousta esiin aivan uusia puolia. Tämä johtuu aivojen etuotsalohkon kehittymisestä.

Hyvä ravinto on murrosiässä tärkeää. Ravinto tukee aivojen kehittymistä. Etuotsalohkon rakennustyömaalla tarvitaan laadukasta rasvaa, jotta neuronit saavat ympärilleen riittävästi myeliiniä.Tutkimuksissa on huomattu, että rasvan puute heikentää huomattavasti oppimistuloksia.

Murrosiässä tunnetaidot ja sosiaaliset taidot voivat taantua. Murrosikäisellä saattaa olla heikommat tunteiden käsittelytaidot kuin kymmenvuotiaalla. Jo omaksutut tunnetaidot ja sosiaaliset taidot saattavat yllättäen kadota - mutta pääsääntöisesti ne tulevat takaisin.
Murrosikäisen voi olla vaikea tunnistaa toisten ihmisten tunteita ilmeiden perusteella. Hän voi tulkita esimerkiksi huolestuneen ilmeen vihaiseksi tai uhkaavaksi, tai toisen väsymyksen ylimielisyydeksi. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa.

Olo voi myös tuntua uneliaalta siitä huolimatta, että nukkuu riittävästi. Monilla on motivaatio kateissa eikä aikuisten hyvää tarkoittavat motivointipuheet mene millään jakeluun.  Tämä johtuu paljolti myllerryksestä etuotsalohkon alueella. Kaikki tunteisiin liittyvät aivotoiminnot voivat olla hankalia.

Kriittisyys ja kyseenalaistaminen kertovat ajattelun kehittymisestä. Murrosikäinen arvostelee usein aikuisia, systeemejä ja kavereita.Tämä liittyy korkeampien ajattelun taitojen harjoitteluun sekä itsenäistymiseen.
Ketään ei kuitenkaan pidä loukata arvostelulla.

 

Lue seuraavaksi:

6 tapaa huolehtia aivoista