Ajattelu on tärkein työvälineesi


Ajattelu on työväline, joka voi kirjaimellisesti ratkaista elämäsi suunnan.  

Ajattelemalla...

 • teet järkeviä päätöksiä.
 • opit tehokkaammin. 
 • käsittelet tunteita ja ihmissuhteita.
 • vahvistat itsetuntoasi.
 • ennakoit ja suunnittelet arkeasi.
 • harkitset ennakkoon tekoja ja niiden seurauksia. 
 • hallitset elämääsi.
 • rakennat tulevaisuuttasi. 

Omiin ajatuksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Ajattele, miten ajattelet. 

Ihmisellä on kaksi ajattelujärjestelmää: 

 • Nopea hippokampus-järjestelmä  tekee salamannopeita, automaattisia tulkintoja, jotka perustuvat aiempiin kokemuksiin, luuloihin ja uskomuksiin.  
 • Hitaampi etuotsalohkon järjestelmä pohtii, harkitsee, kyseenalaistaa ja tekee moraalisia valintoja. 

Ihmisaivoilla on taipumus lokeroida kaiken aikaa ihmisiä ja asioita kategorioihin. Voimme kategorioida asioita kahdella tavalla: nopeasti hippokampus-järjestelmää käyttäen tai hitaammin ja syvällisemmin etuotsalohkon ajattelujärjestelmää käyttäen. Etuotsalohkon järjestelmä tuottaa syvällisempää tietoa ja lisää ymmärrystä ihmisistä sekä ilmiöistä. 

Päätösten tekeminen ja ongelmien ratkaisu ei ole aina helppoa. Teemme usein ajatteluvirheitä: 

Annamme helposti saatavilla olevalla ja helposti ymmärrettävälle tiedolle enemmän painoarvoa kuin haastavalle, vaikeaselkoiselle tiedolle.  Uskomme esimerkiksi mieluummin mainostekstiä kuin sopimusehtoja tai  nopeita pinnallisia juoruja pitkien ja syvällisten tekstien sijasta.

Meillä on taipumus valita informaatiota, joka sopii omiin uskomuksiin ja näkemyksiin. Jätämme huomioimatta faktat, jotka ovat ristiriidassa oman uskomuksen kanssa. 

Mielellä on taipumus täydentää tarinan aukkoja ennakkoluuloilla ja kuvitelmilla. Pyrimme luomaan mielessämme ehjän tarinan - ehjän vaikutelman tilanteesta. Tämä tarina sisältää yleensä vähemmän yksityiskohtia ja ristiriitoja kuin todellisuus. 

Joskus ajatteluun vaikuttaa jokin aivan järjetön seikka. Saatamme esimerkiksi inhota ihmistä, jota emme edes tunne hänen puheäänensä tai hiusmallinsa perusteella.

Nopea kategorisointi voi usein johtaa harhaan. Uskomme esimerkiksi jonkun olevan menestyvä ja rikas, jos hänen tarinansa muistuttaa menestystarinaa. Todellisuudessa ihmisen tarina voikin olla jotain aivan muuta.

Aivot muodostavat niin sanotun mentaalisen mallin hyvin nopeasti ja vähäisen tiedon perusteella. Omaa mentaalista mallia on yleensä hankala muuttaa, vaikka saamme asiasta uutta tietoa ja ajattelumallia olisi syytä päivittää. Ensivaikutelma on vahva ja se muuttuu hitaasti. 

Kriittisen ajattelun taitoja ovat...

 • Arviointi, asioiden arvon ja merkityksen tutkiminen.
 • Analysointi, asioiden välisten suhteiden tutkiminen.
 • Ymmärtäminen, asiakokonaisuuksien hahmottaminen.
 • Päättely, johtopäätösten ja ennusteen tekeminen. 
 • Toimintastrategian suunnittelu ja toteuttaminen
 • Päätösten ja valintojen tekeminen

 

Lisäksi ihmiset käyttävät luovaa ajattelua. Luovan ajattelun taitoja ovat:

 • Elementtien ja tietojen yhdistäminen uudella tavalla. 
 • Vanhojen mallien uudistaminen. 
 • Mielikuvat ja kuvittelu. 
 • Ideointi. 
 • Leikkiminen. 
 • Ajatusten virtaus, flow, vapaa assosiointi.

 

Millaisissa tilanteissa sinä käytät kriittistä ja luovaa ajattelua?

Milloin viimeksi olet tehnyt ajatusvirheen?

 

Lue seuraavaksi:

Aivojen tulevaisuus