Aivoja voi kehittää ja muokata


Kaikki, mitä päivittäin koet, ajattelet ja opit, muokaa aivojasi. Aivot ovat plastiset, eli ne muovautuvat sen mukaan, miten niitä käytetään. Toistuvista ajatuksista ja teoista syntyy vahvoja neuronipolkuja aivoihin, sillä kokemuksesi ja ajatuksesi vahvistavat neuronien synapsiyhteyksiä.

Ne kokemukset, joita koet usein; ajatukset, joita ajattelet toistuvasti ja asiat, joita harjoittelet paljon vaikuttavat vahvistavasti aivojen synapsiyhteyksiin. 

Vastaavasti ne kokemukset, joita et koe; ajatukset, joita et ajattele ja asiat, joita et harjoittele, saavat osan neuroneista surkastumaan, koska niitä ei käytetä. 

Aivojen muovautumista kutsutaan neuroplastisuudeksi. 

Toiminnallinen plastisuus:  Kaikki, mitä ajattelet, opit ja tallennat muistiin, muovaa aivojesi synapsiyhteyksiä. Toiminnallinen plastisuus on aivojen yksilöllistä muovautumista. 

Kehityksellinen plastisuus: Tietyinä ikäkausina kaikkien ihmisten aivoissa tapahtuu rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Kolmen ensimmäisen ikävuoden aikoina aivot kehittyvät nopeasti ja ihminen oppii muutamassa vuodessa elintärkeitä taitoja: liikkumaan, puhumaan ja ajattelemaan.

Toinen tärkeä aivojen kehityskausi ajoittuu murrosikään. Silloin viimeistellään aivojen huippu: Etuotsalohko kehittyy voimakkaasti ja ajattelu muuttuu tunne- ja  ajattelutaitojen taantumisen kautta aikuismaisemmaksi.

Myös elämää ja hyvinvointia vahingoittavat teot ja ajatukset muodostavat yhtä lailla vahvoja synapsiyhteyksiä. Jos ajattelet paljon kielteisiä tai toimintaasi lamaannuttavia ajatuksia tai toimit usein terveyttäsi ja hyvää oloasi riskeeraten, nämä tavat jättävät jälkensä aivojen neuronipolkuihin. Tavat urautuvat vahvoiksi poluiksi ja lopulta sinun voi olla vaikea muuttaa tapojasi.

Oman elämän muuttamiseen tarvitaan sinnikkyyttä. Kun haluat muuttaa elämääsi, mieti: Minkä asioiden, tapojen ja ajatusten pitää muuttua? 

 

Lue seuraavaksi:

Mitä aivoissa tapahtuu murrosiässä?