Tunne omat aivosi


Kun tiedostat, miten neljä aivojen keskeistä osaa toimivat, sinun on helpompaa ymmärtää omaa ja toisten ihmisten käyttäytymistä. 

1. Etuotsalohko on aivojen kontrollikeskus. Se toimii kuin lennonjohtotorni.  Etuotsalohko johtaa ajattelua. 

  • Suunnittelee.
  • Ennakoi. 
  • Harkitsee. 
  • Päättelee.
  • Kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti.
  • Vastaa päätöksistä ja moraalista. 

Etuotsalohko kehittyy vahvasti nuoruuden aikana. Sen kehitystyö valmistuu noin 25 - 28 -vuoden iässä.

2. Limbinen alue ja mantelitumakkeet

Limbinen alue on nopeampi reagoimaan kuin etuotsalohko: Ensin syntyy tunne ja järki seuraa perässä. Tunteen vallassa ei kannata heti toimia. Keskity hengittämään muutama minuutti, niin etuotsalohko ehtii mukaan tiedonkäsittelyprosessiin.

Mantelitumakkeet sijaitsevat ohimoilla. Niihin tallentuu vahvoja tunnemuistoja, esim. kokemuksia pelosta, vaarasta ja ahdistuksesta. 

Jos tilanteet (esimerkiksi riidat tai tehtävien laiminlyönti) toistuvat arjessa samankaltaisesti, mantelitumakkeet saattavat (yli)reagoida salamannopeasti vanhan tunnemuiston perusteella. 

Mantelitumakkeiden toinen tärkeä tehtävä on uhkaavien tilanteiden ja ihmisten tunnistaminen kehonkielen antamien vihjeiden perusteella. 

Mantelitumakkeet toimivat kuin valpas vartija.

 3. Hippokampus on aivojen muistijärjestelmä.  Muistijärjestelmä on tärkeä osa aivoja. Se tallentaa, varastoi ja palauttaa mieleen koettuja ja opittuja asioita.

Jos et käytä muistiasi tietoisesti ja aktiivisesti, jätät oppimasi ja kokemasi asiat tallentamatta. Ilman muistin aktiivista käyttöä oppiminen on pintapuolista ja aika hyödytöntä.

Kun nukut, hippokampuksen ja aivokuoren välisessä neuroniverkostossa on käynnissä päivän muistojen "replay", uudelleen soittaminen.  

Merkitykselliset, haastavat ja vahvoja tunteita herättäneet kokemukset tallentuvat yhä vahvemmin pitkäkestoiseen muistiin. Aivan kuin tallentaisit sinulle tärkeitä biisejä soittolistalle. Nukkuminen on välttämätöntä muistin tehokkaalle toiminnalle.

4. Aivokurkiainen on hermoradoista muodostunut "silta", joka yhdistää oikean ja vasemman aivopuoliskon.  Aivokurkiainen mahdollistaa nopean tiedonkäsittelyn aivopuoliskojen välillä. Monet aivotutkijat eivät suosi enää kahtiajakoa luovaan oikeaan aivopuoliskoon ja kielellis-loogiseen vasempaan aivopuoliskoon. Aivot ovat paljon monimutkaisempi systeemi.

Aiemmin väitettiin, että naisilla on kehittyneempi aivokurkiainen kuin miehillä ja siksi naiset ovat taitavia yhdistämään järjenkäyttöä ja luovuutta sekä mestareita multitaskingissa eli monisuorittamisessa. Tämä neuromyytti kumottiin 2003 julkaistussa tutkimuksessa. 

Jokaisella aivojen osalla on hyvinvointia suojeleva tehtävä: