Millainen mindset sinulla on?


Standfordin yliopiston psykologian professori, motivaatiotutkija Carol Dweck jakaa ihmisten ajattelumallit kahteen pääkategoriaan:

1. Kasvun mindset (growth mindset). Kasvun mindset tarkoittaa ajattelumallia, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on mahdollisuuksia mihin tahansa. Oli
lähtökohdat mitkä tahansa, kenestä tahansa voi kasvaa ja kehittyä mitä tahansa. 

2. Pysyvyyden mindset (fixed mindset). Pysyvyyden mindset on ajattelutapa, jonka mukaan ihmisen mahdollisuudet ja tulevaisuus ovat ennalta määritelty sekä ennustettavissa.

Pystyvyyden mindsetin omaava aikuinen esimerkiksi uskoo tietävänsä, mitä tietystä nuoresta voi tulla isona ja mihin ammattiin tämä kykenee.

Jos ajattelet, että olet tuomittu epäonnistumaan, mielessäsi vallitsee pystyvyyden mindset. 

 

Muistatko tilanteita, joissa sinä itse tai joku muu on ajatellut asioista pysyvyyden  mindsetin mukaisesti?

Millaisissa tilanteissa olet käyttänyt kasvun ajattelumallia?

 

Lue seuraavaksi:

Ajattelu on tärkein työvälineesi