Aivojen tulevaisuus


Tekoälyllä tarkoitetaan ohjelmointia, joka matkii ihmisen aivotoimintaa ja toimii "kuin ihminen". 

Tekoälyllä tarkoitetaan myös sitä, että palvelun algoritmi kerää tietoa ihmisen henkilökohtaisesta mielen toiminnasta ja personoi palveluita keräämänsä datan perusteella. Toisin sanoen tekoäly myötäilee tapojasi ja mieltymyksiäsi ja tuottaa sinulle suunniteltuja palveluita. Tekoäly opiskelee, miten juuri sinä toimit ja mitä sinä mahdollisesti haluat nähdä ja kuulla. 

Tulevaisuudessa tulemme näkemään tekoälyllä toimivia itseohjautuvia autoja, personoituja digi-sanomalehtien etusivuja ja paljon muita innovaatioita, joita tuskin osaamme vielä edes kuvitella.

Kun käytät sosiaalista mediaa, ei ole sattumaa, että näet tiettyjen ihmisten päivitykset, juuri tietyt mainokset tai tietyt musiikkikappaleet. Taustalla on algoritmi, joka syöttää juuri sinulle personoitua sisältöä. 

Nämä algoritmit voivat lisätä netti- ja älypuhelinriippuvuutta. Personoitu sisältö kiihdyttää dopamiinin tuotantoa ja siksi älylaitteen sisällön selaamista voi olla vaikea lopettaa.

Tekoälyllä varustetut laitteet korvaavat ihmisen monissa työtehtävissä. Lukuisat nykyiset ammatit katoavat, kun työntekijät korvataan tekoälytekniikalla. On kuitenkin monia taitoja ja inhimillisiä vahvuuksia, joissa tekoäly ei tule korvaamaan ihmistä kenties koskaan.

Ihmisen vahvuuksista keskeisimpiä ovat elämänkokemus, empatia, vuorovaikutustaidot, kriittinen ajattelu, luovuus, innovaatioiden luominen ja yrittäjyys. Näissä taidoissa ihmistä on vaikea korvata tekniikalla.

Maailman digitalisoituminen luo haasteita ihmisten mielenterveydelle ja mielen taidoille. Tutkimuksissa on huomattu, että ihmisten empatiataidot sekä luku- ja kirjoitustaito ovat heikentyneet netin käytön yleistymisen myötä. Kun olemme vähemmän aidoissa, kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, luemme vähemmän kirjoja ja kuvittelemme vähemmän asioita omassa mielessä, tärkeät aivotoiminnot saavat aiempaa vähemmän harjoitusta. 

World Economic Forum  on listannut ihmisten tärkeimmät taidot vuoteen 2022 mennessä:

1. Analyyttinen ajattelu
2. Innovaatioiden kehittäminen.
3. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat.
4. Luovuus.
5. Ohjelmointi ja teknologian design.
6. Kriittinen ajattelu.
7. Ongelmanratkaisu.
8. Johtamistaidot ja sosiaalinen vaikuttaminen.
9. Tunneälykkyys.
10. Systeemianalyysi.

Lähde:
Future of Jobs report 2018, World Economic Forum

 

Luovuus, kriittinen ajattelu  ja vuorovaikutustaidot nousevat yhä arvokkaampaan asemaan työelämässä. Opintoja ja työuraa valitessa kannattaa miettiä, mitkä työtehtävät katoavat tuskin koskaan maapallolta ja mitä uusia palveluita sekä taitoja maailma tarvitsee.